Słownik meblarski

Zabarwienie drewna

Zabarwienie drewna – zmiany naturalnej barwy drewna, którym nie towarzyszą uchwytne objawy jego rozkładu. Powstają w następstwie działania na drewno czynników biotycznych (grzyby) i abiotycznych (żelazo, promienie słoneczne).

Czym jest zabarwienie bielu i jakie są jego rodzaje?

Zabarwienie bielu jest to nienormalna barwa bielu o niezmniejszonej twardości drewna, powstająca w drewnie ściętym pod działaniem grzybów barwiących drewno, nie powodujących zgnilizny.

Rodzaje zabarwienia bielu:

  • ciemne – zabarwienie o odcieniach ciemnych, intensywnych, zakrywających jego rysunek,
  • głębokie – zabarwienie sięgające do głębokości większej niż 2 mm,
  • jasne – zabarwienie o odcieniach jasnych, nieintensywnych, nie zakrywające jego rysunku,
  • powierzchniowe – zabarwienie sięgające na głębokość nie większą niż 2 mm.

Czym jest zabarwienie twardzieli drewna?

Zabarwienie twardzieli są to plamy i smugi w twardzieli o odmiennym zabarwieniu i o niezmniejszonej twardości drewna, powstające w rosnącym drzewie pod działaniem grzybów powodujących zmiany barwy drewna lub jego rozkład.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.