Słownik meblarski

Wypust

Wypust – w stolarskich połączeniach desek, płytek posadzkowych itp. występ wykonany wzdłuż boku (lub czoła) elementów drewnianych. Przeznaczony do osadzenia w rowku wpuście sąsiedniego elementu. Początkowo występy ścinano z dwóch stron, a od XIV wieku wycinano je pod kątem prostym lub trapezowym.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.