Słownik meblarski

Wstawka

Wstawka – element wypełniający w sposób ażurowy przestrzeń między ramiakami lub innymi zewnętrznymi ograniczeniami oparcia, boku itp.

W zależności od usytuowania rozróżnia się wstawkę oparciową, boczną itp. W szczególnych przypadkach może to być podzespół.

Źródło: BN-87/7140-01 – Meble. Elementy, podzespoły i zespoły. Terminologia.