Słownik meblarski

Wpust

Wpustnut (z niem.), rowek, otwór, podłużne wgłębienie wycięte w bocznej powierzchni drewnianego elementu, które wchodzi w występ – wypust innego elementu. We wpustach umiejscawiane są także pióra własne lub pióra obce.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.