Słownik meblarski

Wosk

Wosk – substancja plastyczna pochodzenia zwierzęcego (m.in. wosk pszczeli, lanolina, olbrot), roślinnego (wosk kanedelilla, karnauba), mineralnego (wosk ziemny, parafina, wosk montanowy). Wosk odznacza się dużą topliwością, jest palny, nie przepuszcza gazów i cieczy.

Do czego służy wosk?

Najważniejszy w sztukach plastycznych jest wosk pszczeli. Używany był od starożytności, m.in. jako spoiwo w enkaustyce, w rzeźbie do wykonywania modeli, jako tworzywo w ceroplastyce oraz w odlewnictwie (technika wosku traconego). W meblarstwie służy do impregnacji drewna i jako końcowe wykończenie powierzchni – woskowanie.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.