Słownik meblarski

Woda w drewnie

Woda w drewnie – woda, która występuje w drewnie to:

  • woda wolna – woda występująca we wnętrzu (świetle) komórek drewna, niezwiązana ze ścianą komórkową (z substancją drzewną),
  • woda związana, woda adsorbowana, higroskopijna – woda w ścianach komórkowych związana z substancją drzewną,
  • woda kapilarna – woda utrzymywana w wąskich przestworzach ścian komórkowych drewna siłami adhezji i napięcia powierzchniowego, nie związana z substancją drzewną,
  • woda konstytucyjna – woda wchodząca w skład występujących w drewnie związków chemicznych, ilości śladowe, w warunkach praktycznych nie brane pod uwagę.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.