Słownik meblarski

Właściwości wytrzymałościowe drewna

Właściwości wytrzymałościowe drewna – grupa właściwości drewna określających zdolność drewna do przeciwstawiania się działaniu obciążeń mechanicznych. Są ogólnie gorsze niż w przypadku stali, jednakże po ich odniesieniu do gęstości są lepsze niż stali i tak dobre jak wielu stopów.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.