Słownik meblarski

Właściwości piezoelektryczne drewna

Właściwości piezoelektryczne drewna – właściwości drewna polegające na tym, że pod działaniem na drewno zewnętrznych sił mechanicznych powstają ładunki elektryczne (efekt piezoelektryczny).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.