Słownik meblarski

Właściwości mechaniczne drewna

Właściwości mechaniczne drewna – właściwości drewna określające jego zdolność do przeciwstawiania się działaniu sił zewnętrznych statycznych lub dynamicznych.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.