Słownik meblarski

Właściwości fizyczne drewna

Właściwości fizyczne drewna – właściwości drewna ujawniające się pod działaniem czynników, które nie powodują ani zmiany składu chemicznego drewna, ani naruszenia jego całości

Jakie są właściwości fizyczne drewna?

Właściwości fizyczne to:

  • barwa,
  • połysk i zapach drewna,
  • ciężar,
  • właściwości higroskopijne drewna,
  • właściwości cieplne drewna,
  • właściwości akustyczne drewna,
  • właściwości elektryczne drewna.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.