Słownik meblarski

Właściwości fizyczne drewna

Właściwości fizyczne drewnawłaściwości drewna ujawniające się pod działaniem czynników, które nie powodują ani zmiany składu chemicznego drewna, ani naruszenia jego całości

Jakie są właściwości fizyczne drewna?

Do właściwości fizycznych należą:

  • barwa,
  • połysk i zapach drewna,
  • ciężar,
  • właściwości higroskopijne drewna,
  • właściwości cieplne drewna,
  • właściwości akustyczne drewna,
  • właściwości elektryczne drewna.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.