Słownik meblarski

Właściwości elektryczne drewna

Właściwości elektryczne drewna – grupa właściwości drewna charakteryzująca jego zachowanie się pod działaniem pola elektrycznego (przewodność elektryczna i oporność elektryczna, dielektryczność, piezoelektryczność).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.