Słownik meblarski

Właściwości drewna

Właściwości drewna – cechy, które można zobaczyć, usłyszeć lub odczuć innymi zmysłami i które pozwalają rozpoznawać określone rodzaje drewna oraz rozróżniać je od innych materiałów.

Na przykład właściwości chemiczne drewna charakteryzują skład elementarny (pierwiastkowy) drewna oraz budowę cząsteczkową i właściwości substancji drzewnej, a właściwości ekonomiczne drewna określają cenę i dostępność drewna.

Jakie są właściwości drewna?

Wyróżnia się również:

  • właściwości akustyczne drewna,
  • właściwości chemiczne drewna,
  • właściwości elektryczne drewna,
  • właściwości fizyczne drewna,
  • właściwości mechaniczne drewna,
  • właściwości piezoelektryczne drewna,
  • właściwości wytrzymałościowe drewna.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.