Słownik meblarski

Właściwości akustyczne drewna

Właściwości akustyczne drewna – właściwości drewna wywierające wpływ na przebieg zjawisk dźwiękowych w drewnie i decydujące o możliwościach i zakresie zastosowania drewna jako materiału rezonansowego (budowa instrumentów muzycznych i dźwiękochłonnego (izolacja dźwiękowa).

Istotną rolę w grupie właściwości akustycznych odgrywają: prędkość rozchodzenia się dźwięku, oporność akustyczna i tłumienie wewnętrzne.

Zobacz też: akustyka.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.