Słownik meblarski

Witraż

Witraż – kompozycja wykonywana z barwnego szkła połączonego w ołowiane ramki i osadzonego między żelazne sztaby, dzielące je na kwatery. Witraż jest wypełnieniem otworu okiennego.

Kolorowe szkło układa się w różne wzory, może przedstawiać różne postacie, przyrodę, itp. lub dowolną kompozycję. Do wyrobu witraży używano szkła tzw. antycznego, katedralnego, a także szkła ornamentowego, czy opałowego.

Źródło: Kubalska-Sulkiewicz K. (2003), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwo Naukowe PWN.