Słownik meblarski

Wilgotność równowagowa drewna

Wilgotność równowagowa drewna – wilgotność osiągana w przedziale higroskopijnym przez drewno znajdujące się w powietrzu o danej wilgotności względnej i danej temperaturze. Wilgotność osiągana przez drewno, kiedy ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu jest równe ciśnieniu cząstkowemu pary wodnej na powierzchni drewna.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.