Słownik meblarski

Wczep

Wczep – złącze dwóch desek, z których jedna zakończona jest czopami, zwykle rozszerzonymi na końcu, a druga wyciętymi gniazdami odpowiadającymi czopom – jaskółczy ogon.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.