Słownik meblarski

Wady drewna

Wady drewna, wady techniczne drewna – cechy naturalne lub nieregularności i nienormalności (nieprawidłowości) w drewnie, także uszkodzenia zmniejszające jego wytrzymałość, jakość, wartość lub użyteczność.

Jakie są wady drewna?

Możemy wyróżnić następujące rodzaje wad drewna:

  • estetyczne – wady wyglądu drewna,
  • pierwotne – wady powstałe w drewnie za życia drzewa,
  • wtórne – wady powstałe po ścięciu drzewa, w czasie jego składowania, podczas obróbki drewna lub użytkowania.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.