Słownik meblarski

VEPUR

VEPUR – typ EPPUR, elastycznej pianki poliuretanowej, charakteryzującej się tzw. wiskoelastycznością.

Piankę tę otrzymuje się analogicznie do pozostałych typów EPPUR. Jednak, aby uzyskać materiał o cechach wiskoelastycznych, należy spowodować przemieszanie się faz (elastycznej i sztywnej) powstającego PUR.

Można to osiągnąć zwiększając gęstość usieciowania matrycy poliuretanowej, poprawiając kompatybilność pomiędzy fazami (sztywną i elastyczną), zastosowanie napełniaczy oraz kombinację wymienionych metod.

EPPUR a VEPUR

W odróżnieniu od EPPUR pianki VEPUR charakteryzują się zdolnością powolnego powrotu do pierwotnego kształtu po usunięciu obciążenia. Wyróżniają się one małą odbojnością, z reguły nie przekraczającą 20% (pianki elastyczne wykazują odbojność w zakresie 25-65%).

Specyficzne właściwości VEPUR wynikają z ich struktury fazowej. W odróżnieniu od EPPUR, w przypadku pianek VEPUR nie dochodzi do pełnego rozdziału obu faz, a segmenty elastyczne i sztywne pozostają częściowo wymieszane.

Dlaczego pianka jest sprężysta?

Mała odbojność VEPUR i powolny powrót pianki do pierwotnego kształtu po usunięciu obciążenia są spowodowane jej ograniczoną sprężystością. Za sprężystość pianek odpowiada faza elastyczna. W przypadku EPPUR, w których jest wyraźny podział faz, segmenty sztywne nie mają wpływu na sprężystość fazy miękkiej.

W piankach VEPUR segmenty sztywne są wbudowane w strukturę fazy miękkiej. Dlatego zakłócają ruch segmentów elastycznych, powodując opóźnienie powrotu materiału do ułożenia sprzed odkształcenia.

Jaka pianka do produkcji materaca?

Rozkład siły nacisku wywieranego przez ciało człowieka na materac z pianki VEPUR jest bardziej równomierny niż w przypadku użycia materaca z klasycznej pianki EPPUR. Istotną cechą VEPUR jest wrażliwość na zmiany temperatury.

Umożliwia to dolnej warstwie materaca zachowanie dużej twardości w temperaturze pokojowej, zapewniając odpowiednie podparcie i eliminując konieczność użycia sprężyn. Natomiast warstwy górne miękną pod wpływem ciepła ciała człowieka, zwiększają powierzchnię kontaktu, a tym samym komfort użytkowania materaca.

Źródło: Prociak A., Rokicki G., Ryszkowska J. (2014), Materiały poliuretanowe, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.