Słownik meblarski

Tworzywo drzewne

Tworzywo drzewne – materiały, które powstały z uprzednio rozdrobnionego surowca drzewnego, spojonego następnie przeważnie za pomocą syntetycznych środków wiążących.

Jakie są zalety ekonomiczne tworzyw drzewnych?

 • równomierne właściwości,
 • duża różnorodność,
 • korzystny stosunek wytrzymałość – gęstość,
 • dobra podatność do obróbki,
 • wyjątkowa podatność na uszlachetnianie,
 • korzystny stosunek cena – nakład,
 • nowe dziedziny zastosowań i nowe wyroby.

Tworzywo drzewne i zalety ekologiczne

 • przeważający surowiec – drewno,
 • wykorzystanie drewna, drobnicy i odpadów,
 • korzystny bilans energetyczny,
 • zamknięty obieg energii i surowca,
 • praktycznie żadnych odpadów,
 • wyrób niskoemisyjny,
 • niskoemisyjne metody produkcji,
 • większość produktów nadająca się do recyklingu.

Źródła:

 • T. Perkitny, J. Stefaniak Technologia produkcji tworzyw drzewnych, Warszawa 1970.
 • T. Drouet, Technologia płyt wiórowych, Warszawa 1992.