Słownik meblarski

Twardość drewna

Twardość drewna – odporność drewna na miejscowe zgniatanie: 1) twardość statyczna; 2) twardość dynamiczna. Wynikiem pomiaru twardości jest liczba twardości zależna od metody pomiaru, twardość Brinella, twardość Janki itp.

Co to jest twardość drewna?

Twardość jest to zdolność materiału do przeciwstawiania się odkształceniom plastycznym pod wpływem wciskania w jego powierzchnię określonego wgłębnika. Twardość nie jest stałą fizyczną, lecz właściwością złożoną, zależną zarówno od wytrzymałości i plastyczności materiału, jak i od metody pomiaru.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.