Słownik meblarski

Tekstura drewna

Tekstura drewna – charakter powierzchni drewna zależny od wymiarów i rodzaju elementów anatomicznych.

Dla gatunków iglastych dobrym wskaźnikiem tekstury jest styczna średnica cewek. Dla gatunków liściastych dobrym wskaźnikiem tekstury jest styczna średnica naczyń.

Tekstura drewna – rodzaje

Rozróżnia się następujące rodzaje tekstury drewna:

  • teksturę drobną (zwartą), np. rodzaj Betula (brzoza),
  • teksturę zgrubną (luźną), np. rodzaj Quercus (dąb).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.