Słownik meblarski

Tarcica

Tarcica – materiały drzewne otrzymywane przez piłowanie (podłużne przetarcie) drewna okrągłego lub przez dzielenie podłużne i poprzeczne otrzymanych materiałów na części. Wyróżnia się: deski, bale, belki, krawędziaki, listwy, łaty itp. Jest jednym z podstawowych materiałów budowlanych i konstrukcyjnych w Polsce.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.