Słownik meblarski

Szezlong

Szezlongchaise longue (z fr. chaise – krzesło, longue – długi). Francuska nazwa różnych odmian foteli z wydłużonym do przodu siedzeniem i z pełnym lub częściowym oparciem oraz różnych leżanek do odpoczynku w ciągu dnia. Szezlong pojawił się szerzej od końca XVII wieku.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków, Ministerstwo Kultury i Sztuki.