Słownik meblarski

Szew

Szew – w produkcji mebli tapicerowanych odnosi się do pojęcia, za pomocą którego nazywane jest miejsce łączenia dwóch bądź więcej kawałków materiału, tworzących wykończoną krawędź.

Oznacza to również, że każdy szew jest wykonany za pomocą konkretnego ściegu, ale już nie każdy ścieg prowadzi do wykonania szwu.

Jakie są rodzaje szwów?

Pośród szwów wyróżnia się:

  • szew zwykły,
  • szew nakładany,
  • szew francuski,
  • szew bieliźniany,
  • szew wpuszczany,
  • szew lamówkowy,
  • szew obrabiający,
  • szew obrzucający.