Słownik meblarski

Średnica drewna

Średnica drewna – grubość drewna okrągłego (kłody, wyrzynka).

Jak jest mierzona średnica drewna? Otóż wyróżnia się:

  • średnicę dolną grubszego końca sztuki drewna,
  • średnicę górną cieńszego końca sztuki drewna,
  • średnicę średnią mierzoną w połowie długości,
  • średnicę znamionową mierzoną w odległości 1 m od czoła grubszego końca sztuki.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.