Słownik meblarski

Snycerstwo

Snycerstwo – jest określane mianem sztuki rzeźbienia w drewnie, kamieniu itp. Jest jednym z najstarszych rodzajów rzemiosła artystycznego.

Dekoracja snycerska znana była już w starożytności. W gotyku i renesansie wszystkie meble pokryte były dekoracją rzeźbiarską.

Snycerz wytwarza trójwymiarowe rzeźby, które mogą przejawiać funkcje użytkowe lub wyłącznie dekoracyjne. Snycerka jest – obok intarsji, inkrustacji i polichromii – najbardziej cenioną techniką zdobienia mebli.

Jakie prace obejmuje snycerstwo?

Zakres snycerstwa obejmuje następujące prace:

  • rzeźba,
  • płaskorzeźba,
  • meble rzeźbione,
  • aplikacje do mebli,
  • rzeźba sakralna,
  • galanteria drewniana.

Źródła:

  • Tłoczek I. (1984), Polskie snycerstwo, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo.
  • Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Generalny Konserwator Zabytków.