Słownik meblarski

Siedzisko

Siedzisko – zespół lub podzespół tapicerowany służący do siedzenia.

Jaka jest budowa siedziska?

Siedzisko najczęściej zbudowane jest z kilku warstw tapicerskich:

  • warstwy podtrzymującej,
  • warstwy sprężystej lub warstwy sprężynującej,
  • warstwy wyściełającej,
  • warstwy pokryciowej.

Źródło: BN-87/7140-01 – Meble. Elementy, podzespoły i zespoły. Terminologia.