Słownik meblarski

Ścieg

Ścieg – odcinek nici przewleczonej przy szyciu między jednym a drugim nakłuciem igły tapicerskiej, a także sposób prowadzenia nitki, która łączy zszywany materiał. Należy odróżniać pojęcie ściegu od szwu.

Znanych jest kilka rodzajów ściegów:

  1. Fastrygujący – używany do próbnego łączenia brzegów dwóch tkanin. Szycie tym ściegiem polega na przeciąganiu igły z odpowiednio dobraną nitką, z jednej strony na drugą i odwrotnie.
  2. Krzyżowy, w którym brzegi zszywanych materiałów stykają się ze sobą czołowo. Używany w miejscach, gdzie szycie może być widoczne. Do szycia, ściegiem krzyżowym używa się igły prostej i mocnej nici – szpagatu.
  3. Ozdobny – polega na tym, że linie szycia przebiegają na zmianę z góry do dołu i odwrotnie.
  4. Okrętkowy – wykonany w ten sposób, że obie krawędzie zszywanych materiałów podwija się na mniej więcej 1 cm, a igłę z nicią przeprowadza się przez zawinięte brzegi.

Ponadto występują takie ściegi jak: ścieg kryty, pętlicowy, dziurkowy, a także ścieg stębnowy.

Źródło: Dzięgielewski S. (1996), Meble tapicerowane. Produkcja przemysłowa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.