Słownik meblarski

Rozkład drewna

Rozkład drewna – biochemiczny proces rozpadania się (rozkładu) drewna, powodowany przez grzyby, rzadziej przez inne czynniki. Rozróżnia się wiele rodzajów i typów rozkładu drewna; zgnilizna drewna.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.