Słownik meblarski

Relaksacja naprężeń

Relaksacja naprężeń – samoczynne ustępowanie (zanikanie) naprężeń wewnętrznych w odkształconym drewnie z upływem czasu. Łac. relaxatio – rozluźnienie, osłabienie.

Czas relaksacji jest to czas potrzebny do zmniejszenia naprężeń początkowych w próbie relaksacji o 36,79% ich początkowej wartości lub o 1/e (e = 2,72).

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.