Słownik meblarski

PVC

Obrzeże PVC – to obrzeże meblowe, które służy do zabezpieczenia krawędzi płyt drewnopochodnych poprzez wykończenie wąskich płaszczyzn, a ponadto wpływa na estetykę elementów.

Obrzeże PVC jest odporne na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne. Najbardziej popularne są obrzeża:

  • o grubości 1 i 2 mm oraz szerokości 18 i 22 mm dla płyt drewnopochodnych,
  • o grubości 32 i 42 mm dla płyt roboczych (np. blatów kuchennych).

Nazwa PVC wynika ze skrótu nazwy materiału, z którego zostało wykonane obrzeże – ze związku ropopochodnego polichlorku winylu (ang. polyvinyl acetate).