Słownik meblarski

Punkt nasycenia włókien

Punkt nasycenia włókien (PNW) – stan podczas suszenia lub nawilżania drewna, w którym ściany komórkowe są całkowicie nasycone wodą higroskopijną, lecz brak jest wody wolnej we wnętrzu komórek.

Wynosi przeciętnie 30%. Uzyskuje wartości 24-35%, zależnie od gatunku i części przekroju poprzecznego pnia.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.