Słownik meblarski

Przypalenie mechaniczne drewna

Przypalenie mechaniczne drewna – wada obróbki mechanicznej drewna.

Miejscowe brązowe to przebarwienie powierzchni drewna spowodowane nadmiernym tarciem podczas zahamowanego (utrudnionego) posuwu obrabianego elementu (piłowanie, struganie itp.). Tarcie powoduje wzrost temperatury i przypalenie drewna. Zmiana barwy ma charakter powierzchniowy i łatwo można ją usunąć.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.