Słownik meblarski

Przekrój poprzeczny

Przekrój poprzeczny – w drewnie cięcie wykonane w poprzek włókien, prostopadle do przebiegu włókien, pod kątem prostym do przebiegu włókien, prostopadle do osi pnia.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.