Słownik meblarski

Przekrój podłużny

Przekrój podłużny – w drewnie cięcie wykonane wzdłuż włókien, równolegle do przebiegu włókien; 1) przekrój podłużny styczny; 2) przekrój podłużny promieniowy.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.