Słownik meblarski

Próba technologiczna drewna

Próba technologiczna drewna – próba, która służy do określania przydatności drewna do obróbki i przerobu oraz w warunkach przyszłego zastosowania, np. twardość, odporność na ścieranie, zdolność do utrzymywania gwoździ i wkrętów, sklejalność, podatność na gięcie itp.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.