Słownik meblarski

Płyta

Płyta (płyta wiórowa) – 1) Tworzywo drzewne w postaci płyty, wytworzone przez sprasowanie pod wpływem temperatury, małych cząstek drewna, np. wióry drzewne, wióry strugane, trociny, wióry waflowe, wióry pasmowe i/lub inne cząsteczki lignocelulozowe np. paździerze lniane, paździerze konopne, bagassa z klejem. Najczęściej produkuje się płyty wiórowe jedno- lub trójwarstwowe.

Cechy charakterystyczne płyty wiórowej

 • Gęstość płyty wiórowej: 600-680 kg/m3,
 • Gęstość płyty wiórowej lekkiej: do 500 kg/m3,
 • Gęstość płyty wiórowej średnio ciężkiej: 500-750 kg/m3,
 • Gęstość płyty wiórowej ciężkiej: powyżej 750 kg/m3,
 • Zastosowanie: formatki meblowe.

Jakie są rodzaje płyt wiórowych?

Wyróżnia się następujące rodzaje płyt wiórowych:

 • (P1) – płyty ogólnego stosowania do użytkowania w warunkach suchych,
 • (P2) – płyty do wyposażenia wnętrz – również do wyrobu mebli – do użytkowania w warunkach suchych,
 • (P3) – płyty nieprzenoszące obciążeń do użytkowania w warunkach wilgotnych,
 • (P4) – płyty przenoszące obciążenia do użytku w warunkach suchych,
 • (P5) – płyty przenoszące obciążenia do użytkowania w warunkach wilgotnych,
 • (P6) – płyty o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń do użytkowania w warunkach suchych,
 • (P7) – płyty o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń do użytkowania w warunkach wilgotnych.

2) W języku potocznym słowo „płyta” oznacza m.in. płaski płat kamienia, betonu, szkła, metalu, drewna itp. Też: wierzchni blat kuchenki, stołu itp.

3) Płyta – jako blok pianki poliuretanowej.

4) Płyta – jako powierzchnia robocza w maszynie.

Źródło: PN-EN 312:2011 Płyty wiórowe – Wymagania techniczne.