Słownik meblarski

Plastyczność drewna

Plastyczność drewna – zdolność drewna do do zmiany kształtu pod działaniem przyłożonej siły bez zdolności powrotu do pierwotnego kształtu po jej usunięciu. Zdolność drewna do przyjmowania i zachowywania nadanych mu kształtów.

Plastyczne odkształcenie jest to trwałe odkształcenie drewna pozostające po usunięciu siły sprawczej.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.