Słownik meblarski

Pióro własne

Pióro własne – rodzaj połączenia dwóch elementów drewnianych, polegający na wycięciu w jednym elemencie rowka – wpustu, w drugim wykonanie odpowiedniego występu – wypustu, wchodzącego w to wycięcie.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków, Ministerstwo Kultury i Sztuki.