Słownik meblarski

Pióro obce

Pióro obce – połączenie dwóch elementów polegające na wyżłobieniu w nich rowków (wpustów), w które wkłada się dopasowaną do nich listewkę łączącą oba elementy.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków, Ministerstwo Kultury i Sztuki.