Słownik meblarski

Pianka formowana

Pianka formowana – typ elastycznej pianki poliuretanowej, produkowanej w wyniku modyfikacji metody jednoetapowej (przeznaczonej dla produkcji elastycznej pianki poliuretanowej).

W tym przypadku przygotowuje się układ dwukomponentowy, w którym jeden komponent stanowi tzw. przedmieszka poliolowa. To mieszanina złożona z odpowiednich składników poliolowych, katalizatorów, poroforu i substancji powierzchniowo czynnych; natomiast drugim z komponentów jest izocyjanian.

Przedmieszka poliolowa wytwarzana jest wstępnie w celu dokładnego wymieszania składników, biorących udział w procesie, które nie reagują ze sobą. Dzięki temu później możliwy jest szybki i krótki kontakt reagujących ze sobą komponentów zapewniający przebieg odpowiednich reakcji.

Źródło: Prociak A., Rokicki G., Ryszkowska J. (2014), Materiały poliuretanowe, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.