Słownik meblarski

Pęknięcie drewna

Pęknięcie drewna – rozdzielenie tkanki drzewnej wzdłuż włókien pod wpływem naprężeń przekraczających wytrzymałość drewna na rozciąganie w poprzek włókien lub na ścinanie wzdłuż włókien.

Wyróżnia się następujące rodzaje pęknięcia drewna:

  • pęknięcia zewnętrzne – pęknięcia mrozowe i z przesychania
  • pęknięcia wewnętrzne – pęknięcia rdzeniowe i okrężne.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.