Słownik meblarski

Pęcznienie drewna

Pęcznienie drewna – wzrost wymiarów liniowych i objętości drewna wskutek zwiększania się jego wilgotności w przedziale higroskopijnym (do punktu nasycenia włókien).

Czym jest pęczliwość?

Pęczliwość jest to podatność drewna na pęcznienie.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.