Słownik meblarski

Paczenie się

Paczenie się – zmiana początkowego kształtu bryły drewna lub tworzyw drzewnych. Wygięcie tarcicy powstające w trakcie przetarcia, suszenia lub składowania.

Czym jest paczenie się podłużne boków tarcicy?

Paczenie się podłużne boków tarcicy jest to odkształcenie powstające na długości tarcicy o strzałce prostopadłej do boków (równoleglej do płaszczyzny).

Jaki jest najczęściej występujący rodzaj paczenia się tarcicy?

Paczenie się poprzeczne płaszczyzn, korytkowanie, kołyskowanie, nieckowatość –  odkształcenie powstające na szerokości tarcicy.

Czym jest paczenie podłużne płaszczyzn tarcicy?

Paczenie podłużne płaszczyzn tarcicy jest to odkształcenie powstające na długości tarcicy o strzałce prostopadłej do płaszczyzn.

Wyróżnia się krzywiznę podłużną płaszczyzn:

  • prostą – o jednym wygięciu,
  • złożoną – o dwóch lub więcej wygięciach.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.