Słownik meblarski

OSB

Płyta OSB – Oriented Strand Board, płyta z orientowanych wiórów wstęgowych, wytworzona przez sprasowanie przy udziale temperatury, paskowych wiórów drewna o z góry ustalonym kształcie i grubości, powiązanych lepiszczem.

Gęstość: 650 kg/m3.

Zastosowanie: np. regały magazynowe.

Jak jest zbudowana płyta OSB?

Ma budowę warstwową. Wióry w warstwach zewnętrznych ukierunkowane są równolegle do długości (osi głównej). Wióry w warstwie środkowej lub warstwach środkowych mogą być ukierunkowane losowo lub ułożone w jednym kierunku; zwykle pod kątem prostym do długości płyty (równolegle do osi bocznej).

Jak się dzielą płyty OSB?

Dzielą się na:

  • OSB/1: Płyty ogólnego zastosowania, przeznaczone do użytkowania w warunkach suchych.
  • OSB/2: Płyty nośne, warunki suche.
  • OSB/3: Płyty nośne, warunki wilgotne.
  • OSB/4: Płyty o podwyższonej zdolności przenoszenia obciążeń, warunki wilgotne.
  • OSB Stop Fire (odpowiednik P5 Unilin): Płyty nośne, warunki wilgotne, trudno zapalna

Źródło: PN-EN 300:2007 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) – Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne.