Słownik meblarski

Ortotropia

Ortotropia – szczególny przypadek anizotropii, odznaczający się trzema wzajemnie prostopadłymi płaszczyznami symetrii. Drewno w małych objętościach jest materiałem ortotropowym.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.