Słownik meblarski

Okleina błyszczowa

Okleina błyszczowa, Bł – okleina o rysunku wzbogaconym wzdłużnymi, poprzecznymi lub ukośnymi liniami lub pasmami przecięcia promieni rdzeniowych, pochodząca z przekroju promieniowego lub pół-promieniowego.

Źródła:

  • Proszyk S. (1999), Technologia tworzyw drzewnych cz. 2 wykończenie powierzchni, WSiP.
  • Grzeluk I. (2000), Słownik terminologiczny mebli, Wydawnictwo naukowe PWN.