Słownik meblarski

Odżywiczanie drewna

Odżywiczanie drewna – jest szczególnie istotne w przypadku mebli przeznaczonych do barwienia. Zdarza się bowiem, iż drewno iglaste zawiera dużo żywicy, która utrudnia wnikanie roztworu barwnika, a także wypływa na powierzchnię wykończonych wyrobów.

Jak odżywiczyć drewno?

Jak podaje Swaczyna: Odżywiczanie drewna można przeprowadzać 25% roztworem acetonu, mieszaniną 65% wodnego roztworu sody kalcynowanej (Na2C03) i 5% roztworu sody kaustycznej (NaOH) lub mieszaniną 20% roztworu acetonu i 80% roztworu sody. Drewno przeznaczone do barwienia na kolor ciemny odżywicza się roztworem sody lub acetonu.

Źródło: Swaczyna I. (1999), Meble. Naprawa i odnowienie, PWRiL.