Słownik meblarski

Odkształcenie drewna

Odkształcenie drewna – zmiana wymiarów liniowych, objętości lub postaci drewna pod działaniem sił zewnętrznych lub zmian wilgotności bądź temperatury.

Wyróżnia się następujące rodzaje odkształceń drewna:

  • odkształcenie bezwzględne – całkowite skrócenie lub wydłużenie pręta, np. pod działaniem obciążeń mechanicznych,
  • odkształcenie cieplne – zmiany wymiarów wskutek spadku lub wzrostu temperatury,
  • odkształcenie higroskopijne – zmiany wymiarów drewna przy spadku lub wzroście jego wilgotności w przedziale higroskopijnym; kurczenie się drewna i pęcznienie drewna,
  • odkształcenie jednostkowe – skrócenie lub wydłużenie pręta, np. pod działaniem obciążeń mechanicznych, przypadające na jednostkę długości,
  • odkształcenie postaciowe – odkształcenie polegające tylko na zmianie kształtu drewna, bez zmiany objętości.
  • odkształcenie sprężyste – odkształcenie odwracalne po usunięciu siły, która je spowodowała; wyróżnia się odkształcenie sprężyste natychmiastowe i opóźnione.
  • odkształcenie trwałe – odkształcenie nieodwracalne, pozostające po usunięciu siły, która je spowodowała; odkształcenie plastyczne,
  • odkształcenie wzrostowe – skrócenie lub wydłużenie wymiarów wskutek rozładowania naprężeń wzrostowych.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.