Słownik meblarski

Ochrona drewna

Ochrona drewna – zespół czynności mających na celu zabezpieczenie drewna przed działaniem czynników niszczących, głównie owadów i grzybów.

Także dyscyplina nauki zajmująca się czynnikami destrukcji drewna, środkami ochrony, metodami ochrony i konserwacji drewna.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.